Pies Wilczak Czechosłowacki – cechy

Wilczak czechosłowacki to pies, który od początku budził bardzo dużo kontrowersji. Wilczak czechosłowacki jest bowiem rasą powstałą ze skrzyżowania owczarka niemieckiego i wilczycy. Po raz pierwszy krzyżówką taką wykorzystano do celów czysto naukowych i badawczych. Po pewnym jednak czasie zrodził się pomysł stworzenie nowej rasy psa. Kiedy po raz pierwszy przedstawiono efekt tych badań spotkał się on z bardzo ożywioną dyskusją. W dyskusji tej przeważały jednak glosy sprzeciwu.

Już w1966 roku podjęto jednak próby, aby wpisać te psy do księgi wstępnej. Działania te spotkały się jednak z odmową. Mimo to hodowcy nie ustawali w swych staraniach, a szczeniaki wilczka czechosłowackiego wciąż przychodziły na świat. W 1982 roku stworzono zaś klub hodowców wilczaków czechosłowackich, który posiada swoją siedzibę w Brnie oraz oddziały w Bratysławie i Pradze. Świat nie mógł pozostać wobec tego obojętny i po wielu próbach wilczak czechosłowacki został uznany za rasę w 1989 roku w Helsinkach. Do ostatecznego uznania rasy doszło zaś 10 lat później w Meksyku. Po rozpadzie Czechosłowacji patronat nad rasą objęła Słowacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *