Terrarium dla żółwia żółtolicego

żółw żółtolicy

Znaczna ilość typów gadów nadaje się do trzymania w mieszkaniu. Jest bowiem gatunek tego zwierzęcia który szczególnie szczyci się znaczną popularnością. Bierze się ona nie jednie z jego małej ceny ale także ogromnej ilości tego rodzaju gadów znajdujących się w sklepach z artykułami dla zwierząt. Żółw żółtlicy jest na pewno najliczniej spotykanym dzikim zwierzęciem w naszym środowisku. Czemu tak jest? Przede wszystkim z tego powodu iż czworonogi te głównie kupowane są w różnych miejscach jako małe i rozczulające żółwiki, których . . .